Kiropraktik, akupunktur & massage
Header image

Huvudvärk

Posted by admin in Vi Behandlar

Väldigt många svenskar lider av återkommande huvudvärk. Oftast helt i onödan eftersom många betraktar det som en ofrånkomlig del av vardagen. Nyttjandet av mediciner mot smärta och huvudvärk ökar, dessvärre inte minst bland barn och unga.
Om huvudvärken orsakas av dåliga och ensidiga arbetsställningar går det oftast att göra något åt det. Faktorer som kost och vätskeintag spelar en stor roll men ännu viktigare är tillståndet i nacken varifrån största delen av all huvudvärk kommer. Paradoxalt nog kan man även få huvudvärk av att ta för mycket huvudvärkstabletter – så kallad ”medicininducerad värk”.
Många med huvudvärk har stor nytta av kiropraktorbehandling. Vid valet av behandlingsstrategi lägger kiropraktorn stor vikt vid att göra en helhetsbedömning av patienten. Ibland samarbetar man med andra typer av terapeuter. Kiropraktorn arbetar mestadels med enbart sina händer och använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem för att minska smärtan.
För patienter med kronisk huvudvärk kan det vara bättre och tryggare att få regelbundna uppföljande behandlingar än att ta smärtstillande läkemedel under lång tid.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Spam protection by WP Captcha-Free

no