Vad är akupunktur?

Akupunktur är en tvåtusenårig behandlingsform med ursprung i Kina och en av de äldsta och vanligast använda läkningsmetoderna i världen. De senaste åren har denna urgamla teknik blivit allt vanligare bland också västerländska läkeutövare. Den västerländska medicinens brister i att förstå och bota många av våra vanligaste krämpor har ökat intresset för den österländska läkekonsten också här.

Kinesisk akupunktur baseras på grundförutsättningen att kroppen består av den känsliga balansen mellan två motsatta och oskiljaktiga krafter, yin och yang. Dessa krafter strävar efter att befinna sig i ett balanserat tillstånd sinsemellan men ibland hamnar de i obalans. Ohälsa anses bero på en sådan obalans. Vad kinesiska fysiologer upptäckt är att man genom att placera tunna nålar på specifika områden i kroppen, så kallade meridianer, återställer balansen och därmed en god hälsa.

Trots att forskning har dokumenterat de läkande effekterna av akupunktur så kan inte de västerländska vetenskapliga paradigmen fullt ut förklara vad det är som gör att metoden fungerar. En teori enligt vårt synsätt är att effekten av akupunktur uppkommer genom reglering av det centrala nervsystemet.

Akupuntur kan enbart bokas via Per Rehn
Trots att effektiviteten hos akupunktur inte gått att förstå till fullo har framgångarna med att läka olika ohälsotillstånd ändå gjort att yrkesutövare inom flera medicinska professioner använder metoden.

Vad kan behandlas?
Akupunktur kan vara ett utmärkt komplement till kiropraktik. Mest effektiva resultat fås i behandling av huvudvärk, migrän, nack- och skuldersmärtor, muskelspänningar, magbesvär, trötthet, matthet, stress, illamående, ansiktsförlamning, allergier, infertilitet och som smärtstillning.
2024 © Malmö kiropraktorklinik, Alla rättigheter förbehållna.