Integritetspolicy

Nya bestämmelser angående personuppgifter trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte PuL (personuppgiftslagen). Den nya lagen heter GDPR (General Data Protection Regulation).

Varför vi samlar personuppgifter och vad vi gör med dem:

• Vi samlar personuppgifter om din hälsa för att kunna ge dig bästa möjliga hjälp. Din förfrågan om att få vård hos oss och vårt medgivande att ge dig det är ett avtal. Du kan såklart välja att inte ge oss dina personuppgifter men om du inte gör det så kan vi inte ge dig vård.
• Vi har legitimt intresse i att samla denna information för utan den kan vi inte göra vårt jobb effektivt eller säkert.
• Vi tycker också att det är viktigt att kunna kontakta dig angående dina inbokade tider, påminnelse-sms och ändringar i schema. Detta är återigen legitimt intresse men du kan välja att inte ge oss denna information om du inte vill få denna information.

Dina uppgifter är förvarade på följande sätt:

• På papper i låsta filhanteringsskåp, bakom en låst dörr och kliniken är även låst utanför öppettiderna.
• Elektroniskt på vår egen server som är inlåst i ett serverrum. Inga data är lagrade på internet eller via molnet. Tillgången är via vårt journalsystem vilket är lösenordskyddat.
• På klinikdatorer vilka är lösenordsskyddade. Arbetsrummen är låsta utanför arbetstider och kliniken är låst utanför öppettiderna.

Enligt lag måste vi spara dina journaler i 10 år från ditt sista besök. Efter denna period så kan du kontakta oss för att radera din journal om du vill.
Vi kan behålla dina journaler längre tid för att kunna ge dig bästa möjliga vård om du väljer att söka upp oss vid ett senare tillfälle. Dock så kan det vara så att efter att 10 års perioden gått ut så raderar vi dina data för att minimera risken för datastöld.

Vi ger aldrig ut dina personuppgifter till någon utan ditt medgivande att göra det.

Följande är de som tillgång till dina data:
• Din kiropraktor eller massör.
• Receptionisterna har begränsad tillgång för att kunna boka tider samt skicka påminnelser, email eller brev.
• Våra anlitade revisorer, som inte har tillgång till era journaler men ser kontaktinformation i samband med fakturor.

Vi vill att du skall vara säker på att vi hantera din information på ett bra sätt och att vi gör allt för att de som har ett behov av dina data skall ha det och ingen annan.
Tycker du att vi har misskött hanteringen på något sätt så kontakta oss gärna på:

Malmö Kiropraktorklinik, Regementsgatan 14, 211 42 Malmö
Info @ malmokiropraktorklinik.se 040-6112223 eller 040-6118956
2024 © Malmö kiropraktorklinik, Alla rättigheter förbehållna.