Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är den idag kanske vanligaste formen av hälsovård. Hundra års dokumentation visar också att den är en av de mest framgångsrika.

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ”att utföra för hand”, vilket säger mycket om hur det går till.

Metoden grundar sig på det enkla men kraftfulla antagandet att kroppen under rätta förutsättningar kan läka sig själv. Medan många medicinska behandlingsformer syftar till att ta bort symptom på ohälsa så fokuserar kiropraktiken på att återställa kroppens förmåga att fungera så bra den bara kan.

Symptom från kroppens nerv-, muskel- och skelettsystem är bland de vanligaste hälsoproblemen i Sverige idag. Det kan handla om exempelvis ischias, smärta i rygg, nacke och skuldror, huvudvärk eller whiplashskador. Kiropraktorer hjälper 18 gånger fler patienter med sådana problem än vad läkare inom den traditionella vården gör.

Patienter som fått kiropraktisk hjälp lider dessutom av färre biverkningar än vad vanlig medicinsk behandling ger. Kiropraktik anses därför vara en säker metod.

En legitimerad kiropraktor har en hög, unik och lika lång utbildning som en läkare har (fem års studier plus ett års allmäntjänstgöring). Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Hur går det till?

Ryggen och ryggraden är en komplex funktionsapparat där skelett, leder, muskler och nerver hänger ihop med varandra och påverkar varandra såväl i själva ryggen som på olika ställen ute i kroppen. Ryggraden utsätts genom vårt sätt att leva för oerhörda påfrestningar. Om påfrestningen blir för stor, genom exempelvis sjukdom, skada, felaktiga rörelser eller stress, kan ryggradens kotor och leder reagera negativt. De kan ”låsa sig” eller hämmas i sin rörelse på annat sätt. Detta påverkar både de övriga delarna av ryggraden och nerverna som löper ut i kroppen och kan ge bevär av olika slag, antingen på själva stället där störningen uppkommit eller på något annat ställe.

Kiropraktorn börjar med att undersöka och ta reda på om där är problem i ryggraden, nervsystemet och var problemen sitter. Därefter bedömer hon eller han vilken typ av korrigering som är lämplig för den aktuella problematiken. Vanligast är en justering, d.v.s. att med sina händer få den strukturella dysfunktionen eller leden att återfå den normala rörligheten. Denna teknik är mycket specifik, mycket precis, mycket snabb och dessutom skonsam.
Kiropraktorn kommer efter undersökning gå igenom er vårdplan, rekommendation och alternativ för hur ofta ni bör komma in på besök och för hur lång tid. Även vanlig respons på vård med er presentation.

Målet är att få ryggraden att stabiliserat sig i ett bättre läge och att över tid ge muskler och andra mjukdelar en möjlighet att anpassat sig till de nya positionerna.

Kiropraktik kan kompletteras med fördel av djupmassage och andra tekniker såsom stretching, triggerpunktsterapi, ultraljud, laser och flexion/distraction. Om man samtidigt vill gå till en annan vårdgivare för detta går det oftast bra utan att det påverkar negativt på den kiropraktiska vården hos oss.

Den långsiktig effekt av kiropraktik är ett generellt ökat välmående. Med ett mer välfungerande ryggrads- och nervsystem så ökar både hälsan och livskvalitén.