Kiropraktik, akupunktur & massage
Header image

Author Archives: admin

Yrsel/illamående

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Yrsel
Yrsel är en av våra vanligaste åkommor och visar att kroppens balanssystem inte fungerar som det ska. Det finns många orsaker till detta. Ordet yrsel är en generell beskrivning av symptom som kan upplevas olika från person till person. Vi skiljer även på yrsel och vertigo.
Balansorganen består av flera områden i hjärnan som tar emot och bearbetar intryck från synen, balansorganen i innerörat och rörelseapparaten. Yrsel uppstår när hjärnan uppfattar informationen från kroppens position och från våra olika sinnen som oförenliga.
Kiropraktorn är utbildad i att upptäcka skillnaden mellan yrsel som härrör från leder och muskler, vilken kan behandlas med kiropraktik, och yrsel som beror på andra sjukdomar och därmed bör remitteras till läkare.

Nacksmärtor
Många av oss har vid något tillfälle upplevt smärtor eller nedsatt rörelse i nacken. En viktig orsak till nackproblem är att vi inrättat vår vardag med datorer och andra maskiner som ger oss ensidiga arbetsställningar. Också vår psykiska trivsel har samband med nacksmärtor.
Kiropraktorn är utbildad i nackens mekanik och om det visar sig att problemet inte kommer från nervsystem, muskler eller leder hänvisar man till annan professionell hjälp. Nyare forskning visar att en tidig aktiv behandlingsform är effektfull.

Armbågssmärtor
Många känner till begreppen ”tennisarmbåge” och ”golfarmbåge”, dvs smärtor på utsidan och insidan av armbågen. Besvären startar när de muskler som styr underarmen och handens rörelser överbelastas, för övrigt ofta av andra anledningar än tennis och golf.
En vanlig orsak till armbågssmärtor är ensidig arbetsställning, t ex vid dator. Smärtorna förvärras ofta vid böjning eller sträckning av armbåge och handled eller vid snurrörelser som när man låser en dörr eller skruvar i en skruv. Denna typ av problem kan vara speciellt svåra att få bukt med om besvären är gamla. Se till att få dem undersökta och behandlade snarast!

Axelsmärtor
Axelleden är den mest rörliga leden i kroppen och därmed också en sårbar led. Den stora rörligheten gör den mindre stabil. Hur axelleden fungerar beror till stor del på tillståndet i de 22 muskler som styr den.
Smärtor i skuldror och axlar är mycket vanliga. Det finns flera orsaker som kan upptäckas, diagnostiseras och behandlas av en kiropraktor. Alla armrörelser är beroende av en bra och normal funktion i rygg, nacke, skulderblad, nyckelben och axlar. Om skulderbladsmekaniken inte fungerar kommer detta att ge felbelastningar som på lång sikt kan orsaka smärtor i nacke, rygg, axlar och armar.

Bröstryggsmärtor
Dessa beskrivs oftast som ”en nerv i kläm ” eller ” en kniv mellan skulderbladen”. Orsaken är en låsning av en av de små lederna i ryggraden. Smärtan kan vara mycket kraftig och kan på sikt påverka andningen eller stråla fram mot kroppens framsida och orsaka smärta i bröstkorgen.
Smärtorna uppstår ofta efter bagatellartade rörelser, som t ex att man torkar sig på ryggen med handduk efter duschen. Även tunga lyft eller sportskador kan utlösa smärtor i bröstryggen.

Diskbråck (hernia disci intervertebralis) är en skada på en av mellankotskivorna (disci intervertebrales) en kuddliknande konstruktion som finns mellan varje par ryggkotor (vertebrae) i ryggraden (columna vertebralis). Den mänskliga ryggraden är uppbyggd av 24 benstycken som kallas ryggkotor. Mellan var och en av kotorna sitter en disk som gör att ryggraden kan röra sig. Det finns 23 diskar i ryggraden och de utgör en fjärdedel av ryggradens totala längd. Disken fungerar som led och stötdämpare i ryggraden. Ett diskbråck uppstår när vätskehalten i diskens centrum minskar och det yttre höljet (anulus fibrosus) spricker eller bara försvagas så att disken buktar ut i spinalkanalen. Den inre och mjukare substansen (nucleus pulposus) kan vid en bristning klämmas ut och trycka mot nerverna i ryggkanalen. För att smärta skall uppstå i nerverna måste även nerven bli inflammerad. Inflammationen kan orsakas av de kemiska substanserna som den trasiga disken avger, eller genom att disken trycker mot venerna och stör blodcirkulationen. Ett diskbråck ger upphov till smärta i nacke eller armar eller smärta i rygg, skinkor eller ben. Diskbråck kan uppstå varsomhelst i ryggraden men är dock vanligast i nacken och nedre delen av ryggen. Diskbråck är vanligast hos människor mellan 24 och 64 år och det har också visat att morgonen är den tidpunkt då diskbråck vanligen inträffar.

Symtom:
Utöver smärta kan ett diskbråck även orsaka stickningar och avdomningar i armar och ben. Smärtan som ett diskbråck orsakar uppstår vanligtvis i nacken eller nedre delen av ryggen och strömmar sedan från nacken till axlarna och armarna eller från ryggen till höfterna och benen.

Det är viktigt att veta att nervsmärta i armar eller ben oftast inte orsakas av ett diskbråck. För att fastställa orsaken är det bra att besöka en kiropraktor som genom en fysisk undersökning fastställer bakomliggande orsaker. Många personer som drabbas av diskbråck är inte medvetna om att det hänt eftersom att de inte känner någon smärta. I dessa fall är diskbråcket s k asymptomatiskt, vilket är majoriteten av diskbuktningar.

Anledning:
Man kan inte med säkerhet säga varför vissa människor drabbas av diskbråck men är funktionaliteten dvs biomekaniken i ryggraden försämrad. Som är vårt huvudfokus här på kliniken så ökar belastningen på diskarna och muskulaturen och ökar risken för diskproblem.

Studier har påvisat att följande punkter ökar en persons risk att drabbas:

·         Tungt kroppsarbete

·         Monotont arbete, böjande av kroppen samt lyftande

·         Stilla sittande arbete

·         Yttre trauma

Dessa punkter försäkrar funktionaliteten i ryggraden och om de funktionalitetsförändringarna får försigå under längre tid så ökar risken för skador.

Behandling:

En ofta förekommande uppfattning är att man tror att man bör vara i sängläge och vila ryggen men detta är absolut inget vi rekommenderar. Det bästa för kroppen en hälsosam kombination av vanlig fysisk aktivitet och vila. Dock bör man undvika att böja kroppen och lyfta saker.

En kiropraktor kan lokalisera dysfunktioner i ryggraden och korrigera dessa så att kroppen har så bra förutsättningar för att läka och sakterliga börja fungera mer normalt.

 

Ryggskott

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Ryggsmärtor
Ryggont är en folksjukdom. Över hälften som uppsöker kiropraktor gör det på grund av smärtor i ländryggen.
En svensk kiropraktor tar emot 18 gånger fler patienter med smärtor i ländryggen än en praktiserande läkare och nio gånger så många som en sjukgymnast. Att så många väljer att gå till kiropraktorn ger en bra bild av kiropraktorns kompetens när det gäller att ställa diagnos, behandla och förebygga ryggsmärtor.
Har du akuta och kraftiga smärtor i ländryggen som inte blivit markant bättre två-tre dagar efter debuten eller har du haft lätta till måttliga smärtor i ländryggen en längre tid, se till att få det undersökt hos en kiropraktor!

Musarm

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Handledssmärtor
Handledsbesvär beror ofta på överbelastning. Överbelastning av handledens senor kan resultera i inflammation i senorna, vilken kan vara ganska smärtsam, eller i karpaltunnelsyndrom som innebär att nerven till tumme, pekfinger och långfinger blir klämd och man får domningar och smärta i dessa fingrar.
Låt kiropraktorn undersöka din hand, arm och nacke innan eventuell operation blir aktuell och helst så snart som möjligt efter att besvären startade.

Migrän

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Knäbesvär

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Ischias

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Ischias
”Jag har ont i min ischias” är ett uttalande som kiropraktorer ofta får höra men som inte alltid används i rätt sammanhang. Den korrekta definitionen av ischias är smärta som strålar från ländryggen eller sätet ned på baksidan av låret och underbenet ut till foten.
Namnet kommer från den stora nerven som kommer ut nederst i ländryggen och löper ned genom benet som beskrivits. Smärtorna orsakas oftast av ländryggsproblematik eller muskelspänningar i sätet. Därför är kiropraktisk behandling av dessa problem i regel effektiv. Ischiassmärtor bör också undersökas med hänsyn till att de i fåtal fall beror på diskprolaps.

Huvudvärk

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Väldigt många svenskar lider av återkommande huvudvärk. Oftast helt i onödan eftersom många betraktar det som en ofrånkomlig del av vardagen. Nyttjandet av mediciner mot smärta och huvudvärk ökar, dessvärre inte minst bland barn och unga.
Om huvudvärken orsakas av dåliga och ensidiga arbetsställningar går det oftast att göra något åt det. Faktorer som kost och vätskeintag spelar en stor roll men ännu viktigare är tillståndet i nacken varifrån största delen av all huvudvärk kommer. Paradoxalt nog kan man även få huvudvärk av att ta för mycket huvudvärkstabletter – så kallad ”medicininducerad värk”.
Många med huvudvärk har stor nytta av kiropraktorbehandling. Vid valet av behandlingsstrategi lägger kiropraktorn stor vikt vid att göra en helhetsbedömning av patienten. Ibland samarbetar man med andra typer av terapeuter. Kiropraktorn arbetar mestadels med enbart sina händer och använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem för att minska smärtan.
För patienter med kronisk huvudvärk kan det vara bättre och tryggare att få regelbundna uppföljande behandlingar än att ta smärtstillande läkemedel under lång tid.

Höftledssmärtor

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Höftsmärta
Problem i höften eller dess muskulatur uttrycker sig ofta som smärta i ljumske och säte eller på utsidan av höft eller lår. Även smärtor i knäet kan härröra från höften vilket är överraskande för många.
Typiska tecken på höftledsproblematik är att det gör ont när man ligger på sidan, rör sig efter att ha suttit stilla länge, håller höfterna i sina ytterlägen eller att man haltar när man går.

Fotledsproblem

Posted by admin in Vi Behandlar - (0 Comments)

Knä och fotled
Funktionella besvär i knä och fotled som inte blir korrigerade  kan leda till eller bidra till akuta skador, förslitningar, plantar facsit, hälsporre eller Mortons syndrome exempelvis. De kan även leda till problem i menisk, ledband eller hälsena. Eftersom knä och fotled har stor påverkan på biomekaniken i höfter och rygg, eller vise verse, så är det viktigt att låta en kiropraktor undersöka dig vid besvär eller skador i dessa leder.

På vår klinik kan vi vid behov hjälpa till med ortopediska inlägg i skor.

no